Toimintaympäristö

Glaston on lasialan teknologioiden ja palveluiden edelläkävijä, joka vastaa globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden lasinjalostustarpeisiin. Glastonin tuotteiden ja palvelujen kysyntä on riippuvainen lasin kysynnästä ja lasinjalostajien kapasiteetista. Lasin kysynnän odotetaan tulevina vuosina kasvavan noin 3–5 % vuosittain. Älylasikysynnän odotetaan kasvavan 12–15 %.

Lasin käyttö rakentamisessa lisääntyy kaupungistumisen myötä. Erityisvaatimukset laseille kasvavat muuttuvien ympäristötekijöiden, kasvavien turvallisuusmääräysten sekä energiavaatimusten johdosta. Ajoneuvoteollisuudessa lasin suhteellinen osuus autoissa on kasvussa ja varsinkin ohuen lasin käyttö lisääntyy. Aurinkoenergian, älylasien sekä energiatehokkaiden lasipakettien kasvua tukevat kasvava ympäristötietoisuus ja investoinnit uusiutuvaan energiaan. Valtaosa eli noin 80 % Glastonin teknologialla tuotetusta lasista toimitetaan rakennusalalle, noin 10 % ajoneuvoteollisuudelle, ja loput 10 % aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle.

Glaston toimii globaaleilla markkinoilla, ja yhtiön liiketoiminta on pitkälti sidoksissa globaalin investointikysynnän kehitykseen.

Markkinat

Glaston on jakanut markkina-alueensa EMEA-alueeseen, Amerikkaan ja Aasiaan. EMEA-alue on perinteisesti ollut Glastonille vahva markkina. Vuonna 2018 EMEA-alueelta tuli noin 54 % yhtiön liikevaihdosta. Amerikan osuus Glastonin liikevaihdosta vuonna 2018 oli 27 % ja Aasian alueen osuus 19 %.

Euroalueen kasvu heikkeni hieman vuoden 2018 loppua kohti. Kauppapoliittiset jännitteet ja pitkään jatkunut hämmentävä Brexit-tilanne lisäsivät epävarmuutta edelleen. Keski-Euroopassa, varsinkin Saksassa ja Itävallassa, lasinjalostuksen investointiaktiviteetti jatkui kuitenkin hyvänä koko vuoden. Suomen lasirakenteiden käyttöturvallisuusmääräyksien tiukentuminen lisäsi kysyntää ja investointeja. Turkin tilanne säilyi muuttumattomana, eikä siihen ole odotettavissa muutosta ennen vuoden 2019 paikallisvaaleja.

Euroopan komissio ennustaa euroalueen kasvun jatkuvan, mutta hieman laantuvan vuonna 2019. Kasvua tukevat varsinkin Itävalta, Saksa ja Alankomaat. Saksan rakentamisen ennustetaan kasvavan ja suunniteltu turvalasimääräysten tiukkeneminen lisää erityisesti turvalasin ja laminoidun lasin kysyntää. Itä-Euroopan, ja varsinkin Puolan, lasinjalostuksen investointiaktiviteetin ennustetaan jatkuvan hyvänä.

Vuonna 2018 luottamus Yhdysvaltain talousnäkymiin oli edelleen vahvaa, ja BKT:n kehitys jatkui hyvänä. Kysyntä Glastonin markkinoilla ja asiakkaiden investointihalukkuus piristyivät selvästi katsauskaudella. Glastonin arvion mukaan tiukentuvat rakennusmääräykset ja lasin lisääntyneet laatuvaatimukset tukivat Glastonin tuotteiden kysyntää. Lisäksi Yhdysvalloissa viime vuoden alussa voimaan astuneella, investointien poistamista verotuksessa nopeuttavalla verouudistuksella, odotetaan olevan myönteinen vaikutus asiakkaiden investointihalukkuuteen.

Haasteet Meksikon, Keski-Amerikan ja Etelä-Amerikan markkinoilla jatkuivat.

Aasian ja Tyynenmeren alueen odotetaan olevan lasinjalostuksen nopeimmin kasvava markkina-alue seuraavien vuosien aikana. Kiinan lasiteollisuusmarkkinat ovat Aasian ja Tyynenmeren alueen suurimmat. Hintakilpailu on tiukkaa ja paikallisilla toimijoilla on kustannustietoisella markkinalla selkeä kilpailuetu. Glaston on kehittänyt Kiinan markkinoille kilpailukykyisen tuotteen, jota yhtiö ryhtyi markkinoimaan vuoden 2019 alussa.

Vuonna 2018 Kaakkois-Aasian markkinat kehittyivät myönteisesti, ja varsinkin Filippiineillä, Indonesiassa, Thaimaassa ja Vietnamissa kiinnostus energiatehokkaita lasiratkaisuja kohtaan oli hyvä. Intiassa ja sen lähimarkkinoilla kehitys oli tasaista. Markkina-aktiviteetti ja kysyntä sekä uusille lasinjalostuskoneille että modernisoinneille oli hyvää Australiassa ja Uudessa-Seelannissa katsauskaudella.

Kasvutekijät

Kilpailijat

Lasiteknologiamarkkinat ovat vielä hajanaiset, ja alalla on paljon kilpailijoita. Haasteellisen markkinatilanteen johdosta alan toimijoiden yhdistyminen on vauhdittunut viime vuosina.

Machines-liiketoiminta-alueella Glaston on yksi maailman johtavista toimijoista. Tällä liiketoiminta-alueella Glaston tarjoaa asiakkailleen markkinoiden laajimman tuote- ja palveluvalikoiman.

Glaston on alansa suurin toimija, jonka merkittävimmät kilpailijat ovat Kiinassa. Kiinalaiset kilpailijat ovat vähitellen tulossa myös Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, mutta toistaiseksi ne ovat vahvimpia kotimarkkinoillaan. Kiinalaiset toimijat ovat tuoneet mukanaan hintakilpailun, mutta Glaston pyrkii kilpailemaan tuotteidensa teknologisella laadulla ja kattavalla palvelutarjonnalla sekä olemalla maantieteellisesti lähellä asiakastaan.

Services-liiketoiminta-alueella Glastonin asiakaspalveluverkosto on alan laajin sekä maantieteellisesti että henkilömäärältään. Huoltotoimipisteitä on yhteensä yli 20. Myös Services- liiketoiminnan tarjoama palveluvalikoima on toimialueen kattavin. Glastonin kokonaisvaltainen Glaston Care -huoltosopimus erottaa Glastonin kilpailijoistaan. Yhtiö tarjoaa huoltopalveluita tuotteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

Huoltopalveluiden ulkoistamisaste vaihtelee markkinoittain siten, että se on alhaisempi kehittyvillä markkinoilla ja korkeampi kypsillä markkinoilla. Palvelujen käyttöä leimaa pirstaloituminen. Päivittäishuollot hoidetaan pääosin asiakkaan sisäisen huolto-organisaation voimin. Tämän lisäksi useat paikalliset toimijat toimittavat tietyn osa-alueen huoltopalveluja, kuten esimerkiksi mekaniikka- tai automaatiohuoltoa. Kilpailu on pääosin paikallista ja sitä käydään erityisesti koneen tai laitteen määräaikaishuolloista.