Toimintaympäristö

Glaston on lasialan teknologioiden ja palveluiden edelläkävijä, joka vastaa globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden lasinjalostustarpeisiin. Glastonin tuotteiden ja palvelujen kysyntä on riippuvainen lasin kysynnästä ja lasinjalostajien kapasiteetista. Lasin kysynnän odotetaan tulevina vuosina kasvavan noin 3–5 % vuosittain. Älylasikysynnän odotetaan kasvavan 12–15 %.

Lasin käyttö rakentamisessa lisääntyy kaupungistumisen myötä. Erityisvaatimukset laseille kasvavat muuttuvien ympäristötekijöiden, kasvavien turvallisuusmääräysten sekä energiavaatimusten johdosta. Ajoneuvoteollisuudessa lasin suhteellinen osuus autoissa on kasvussa ja varsinkin ohuen lasin käyttö lisääntyy. Aurinkoenergian, älylasien sekä energiatehokkaiden lasipakettien kasvua tukevat kasvava ympäristötietoisuus ja investoinnit uusiutuvaan energiaan. Valtaosa eli noin 80 % Glastonin teknologialla tuotetusta lasista toimitetaan rakennusalalle, noin 10 % ajoneuvoteollisuudelle, ja loput 10 % aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle.

Glaston toimii globaaleilla markkinoilla, ja yhtiön liiketoiminta on pitkälti sidoksissa globaalin investointikysynnän kehitykseen.

Markkinat

Glaston on jakanut markkina-alueensa EMEA-alueeseen, Amerikkaan ja APAC-alueeseen. EMEA-alue on perinteisesti ollut Glastonille vahva markkina. Vuonna 2019 EMEA-alueelta tuli noin 42 % yhtiön liikevaihdosta. Amerikan osuus Glastonin liikevaihdosta vuonna 2019 oli 37 % ja APAC-alueen osuus 21 %.

Vuonna 2019 talouden epävarmuus EMEA-alueella ja varsinkin Euroopassa jatkui läpi vuoden. Tämä heijastui myös eurooppalaisten lasinjalostusasiakkaiden investointihalukkuuteen. EMEA-alueen lämpökäsittelykoneiden markkina-aktiviteetti jatkui vaimeana koko vuoden, joskin joissakin Euroopan maissa, kuten Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa, pohja näyttäisi olevan jo saavutettu ja kysynnän vilkastumista oli nähtävissä vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

Energiatehokkuus ja tarve parantaa rakennuksien energiataloutta tukee eristyslasien kysyntää ja koneiden, niiden huoltopalvelujen sekä varaosien kysyntä jatkui hyvänä vuonna 2019.

Yleinen markkinatilanne Pohjois-Amerikassa on säilynyt hyvänä lämpökäsittely-, eristyslasikone- että huoltomarkkinoilla. Yhdysvalloissa tiukentuvat rakennusmääräykset ja lasin lisääntyneet laatuvaatimukset tukivat kysyntää läpi vuoden. Keski- ja Etelä-Amerikan markkinat ovat edelleen epävakaat useiden maiden poliittisten levottomuuksien vuoksi.

Aasian ja Tyynenmeren alueen odotetaan olevan lasinjalostuksen nopeimmin kasvava markkina-alue seuraavien vuosien aikana. Kiinan lasiteollisuusmarkkinat ovat Aasian ja Tyynenmeren alueen suurimmat. Hintakilpailu on tiukkaa ja paikallisilla toimijoilla on kustannustietoisella markkinalla selkeä kilpailuetu.

Vuonna 2019 APAC-alueen lämpökäsittelykoneiden kysyntää heikensivät globaalit kauppapoliittiset epävarmuustekijät, ja Kiinassa kilpailu jatkui kovana. Huoltopalvelujen kysyntä kehittyi myönteisesti koko alueella.

Eristyslasikoneiden kysyntä oli vuonna 2019 edelleen hyvällä tasolla. Kiinassa Bystronic glassin keskisegmentin eristyslasilinjojen kysyntä jatkui hyvänä. Haasteet ajoneuvolasimarkkinoilla jatkuivat.

Kasvutekijät

Kilpailijat

Lasiteknologiamarkkinat ovat vielä hajanaiset, ja alalla on paljon kilpailijoita. Haasteellisen markkinatilanteen johdosta alan toimijoiden yhdistyminen on vauhdittunut viime vuosina.

Machines-liiketoiminta-alueella Glaston on yksi maailman johtavista toimijoista. Tällä liiketoiminta-alueella Glaston tarjoaa asiakkailleen markkinoiden laajimman tuote- ja palveluvalikoiman.

Glaston on alansa suurin toimija, jonka merkittävimmät kilpailijat ovat Kiinassa. Kiinalaiset kilpailijat ovat vähitellen tulossa myös Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, mutta toistaiseksi ne ovat vahvimpia kotimarkkinoillaan. Kiinalaiset toimijat ovat tuoneet mukanaan hintakilpailun, mutta Glaston pyrkii kilpailemaan tuotteidensa teknologisella laadulla ja kattavalla palvelutarjonnalla sekä olemalla maantieteellisesti lähellä asiakastaan.

Services-liiketoiminta-alueella Glastonin asiakaspalveluverkosto on alan laajin sekä maantieteellisesti että henkilömäärältään. Huoltotoimipisteitä on yhteensä yli 20. Myös Services- liiketoiminnan tarjoama palveluvalikoima on toimialueen kattavin. Glastonin kokonaisvaltainen Glaston Care -huoltosopimus erottaa Glastonin kilpailijoistaan. Yhtiö tarjoaa huoltopalveluita tuotteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

Huoltopalveluiden ulkoistamisaste vaihtelee markkinoittain siten, että se on alhaisempi kehittyvillä markkinoilla ja korkeampi kypsillä markkinoilla. Palvelujen käyttöä leimaa pirstaloituminen. Päivittäishuollot hoidetaan pääosin asiakkaan sisäisen huolto-organisaation voimin. Tämän lisäksi useat paikalliset toimijat toimittavat tietyn osa-alueen huoltopalveluja, kuten esimerkiksi mekaniikka- tai automaatiohuoltoa. Kilpailu on pääosin paikallista ja sitä käydään erityisesti koneen tai laitteen määräaikaishuolloista.