Toimintaympäristö

Glaston on lasialan teknologioiden ja palveluiden edelläkävijä, joka vastaa globaalisti rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergialasi sekä näyttöteollisuuden lasinjalostustarpeisiin. Glastonin tuotteiden ja palvelujen kysyntä on riippuvainen lasin kysynnästä ja lasinjalostajien kapasiteetista. Glastonin lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan strategiakaudella 2021-2025 vuosittain keskimäärin yli 5 prosenttia.

Lasin käyttö rakentamisessa lisääntyy kaupungistumisen myötä. Erityisvaatimukset laseille kasvavat muuttuvien ympäristötekijöiden, kasvavien turvallisuusmääräysten sekä energiavaatimusten johdosta. Ajoneuvoteollisuudessa lasin suhteellinen osuus autoissa on kasvussa ja varsinkin ohuen lasin käyttö lisääntyy. Aurinkoenergian, älylasien sekä energiatehokkaiden eristyslasiyksiköiden kasvua tukevat kasvava ympäristötietoisuus ja investoinnit uusiutuvaan energiaan.

Glastonin koneilla prosessoitua lasia toimitetaan arkkitehtuurilasi-, ajoneuvolasi-, aurinkoenergia- ja näyttöteollisuudelle. Suurin osa yrityksen teknologialla tuotetusta lasista toimitetaan arkkitehtuurilasiteollisuudelle (volyymissa mitattuna).

Glaston toimii globaaleilla markkinoilla, ja yhtiön liiketoiminta on pitkälti sidoksissa globaalin investointikysynnän kehitykseen.

 

Kuuntele CSO Sasu Koivumäen CMD-esitys markkinatrendeistä.

Markkinat

Vuonna 2021 Glastonin markkinoilla nähtiin vahvaa elpymistä ja asiakkaiden liiketoiminnan aktiviteetti parani useimmilla alueilla ja markkinoilla. Yhtiön tuotetarjonnan vahvuus erityisesti arkkitehtuurisegmentissä oli selvästi näkyvissä, ja Glaston solmi vuoden aikana useita asiakassopimuksia sisältäen sekä lämpökäsittely- että eristyslasilaitteita. Ristiinmyynti on strategisesti ja kaupallisesti tärkeää, ja jatkossa se vahvistaa yhtiön markkina-asemaa entisestään.

Glaston on jakanut markkina-alueensa EMEA-alueeseen, Amerikkaan ja APAC-alueeseen. EMEA-alue on perinteisesti ollut Glastonille vahva markkina. Vuonna 2021 EMEA-alueelta tuli noin 52 % yhtiön liikevaihdosta. Amerikan osuus Glastonin liikevaihdosta vuonna 2021 oli 30 % ja APAC-alueen osuus 17  %.

Vuonna 2021 Glastonin päämarkkina-alueella, EMEA-alueella, nähtiin kasvavaa markkina-aktiivisuutta läpi vuoden. Arkkitehtuurimarkkinoiden positiivinen kehitys kasvatti edistyksellisten Heat Treatment- ja Insulating Glass -laitteiden kysyntää. Lisäksi Heat Treatment -päivitystuotteiden markkinolla nähtiin vahvaa elpymistä. Kysyntää vauhdittivat edelleen useissa Euroopan maissa käynnissä olevat tukiohjelmat.

Pohjois-Amerikassa arkkitehtuurilasimarkkinoiden elpyminen jatkui läpi vuoden hyvällä tasolla erityisesti asuntorakentamisen osalta. Kasvava markkina-aktiivisuus lisäsi kysyntää erityisesti Thermoplastic Spacer (TPS®) -teknologian sekä tasokarkaisu- ja laminointilinjojen osalta. Vahvan alkuvuoden jälkeen Services-markkinan kasvu hidastui kolmannella neljänneksellä, jatkuen myös neljännelle neljännekselle.

Ajoneuvolasiteollisuudessa Pohjois-Amerikan markkinat elpyivät toisen vuosineljänneksen jälkeen. Pohjois-Amerikassa keskitytään erikoistuotteisiin, kuten matkailuautoihin ja raskaisiin ajoneuvoihin, ja tyypillisesti pohjoisamerikkalaiset asiakkaat tilaavat erittäin räätälöityjä ratkaisuja, joissa hyödynnetään Glastonin joustavuutta ja kykyä vastata asiakkaiden erityisvaatimuksiin.

Vuonna 2021 Kiinan arkkitehtuurilasimarkkinat elpyivät ja asiakkaat osoittivat kasvavaa kiinnostusta suurikokoisiin tuotantolinjoihin ja automaatioon. TPS®-teknologialla ja muilla korkealaatuisilla Insulating Glass -linjoilla oli suuri kysyntä. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella (APAC) aktiviteetti pysyi vähäisenä lähinnä pandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi, mutta neljännellä neljänneksellä merkkejä aktivoitumisesta oli kuitenkin havaittavissa.

Toisen vuosineljänneksen jälkeen Kiinan ajoneuvolasiteollisuuden markkinat kehittyivät hyvin. Kiinassa pääroolissa ovat perinteinen ajoneuvoteollisuus ja näyttöteollisuus

Kasvutekijät

Kilpailijat

Lasiteknologiamarkkinat ovat vielä hajanaiset, ja alalla on paljon kilpailijoita. Haasteellisen markkinatilanteen johdosta alan toimijoiden yhdistyminen on vauhdittunut viime vuosina.

Lasinjalostusteknologiamarkkinat ovat erittäin hajautuneet, ja useat pienet toimijat valmistavat ja myyvät koneita ja ratkaisuja tasolasin jalostusketjun eri alueilla. Markkinat voidaan jakaa yläsegmenttiin, keskisegmenttiin ja alasegmenttiin asiakkaiden tuotteille asettamien laatu- ja suorituskykystandardien mukaan.

Yhtiön pääasiallisesti tavoittelemat markkinat ovat markkinoiden ylä- ja keskisegmentit. Yhtiön arvion mukaan markkinoiden yläsegmentissä asiakkailla on suurimmat vaatimukset koneen kapasiteetille, käytettävyydelle ja palveluille sekä korkeimmat laatuvaatimukset lopputuotteelle.

Glastonin arvioon mukaan  yhtiöllä on mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan erityisesti markkinoiden keskisegmentissä, jossa lasinjalostajat ovat  yleensä alueellisia tai paikallisia jalostajia ja lopputuotteen laatuvaatimukset ovat markkinoiden yläsegmenttiä pienempiä.

Glastonin pääkilpailijat ovat Kiinasta, Japanista ja eräistä Keski-Euroopan maista. Lämpökäsittelykoneissa tärkeimmät kilpailijat ovat Kiinasta, ja eristyslasikoneissa Keski-Euroopasta. Ajoneuvolasikoneissa tärkein kilpailija on Japanista.

 

Services-liiketoiminta-alueella Glastonin asiakaspalveluverkosto on alan laajin sekä maantieteellisesti että henkilömäärältään. Myös Services- liiketoiminnan tarjoama palveluvalikoima on toimialueen kattavin. Glastonin kokonaisvaltainen Glaston Care -huoltosopimus erottaa Glastonin kilpailijoistaan. Yhtiö tarjoaa huoltopalveluita tuotteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

Huoltopalveluiden ulkoistamisaste vaihtelee markkinoittain siten, että se on alhaisempi kehittyvillä markkinoilla ja korkeampi kypsillä markkinoilla. Palvelujen käyttöä leimaa pirstaloituminen. Päivittäishuollot hoidetaan pääosin asiakkaan sisäisen huolto-organisaation voimin. Tämän lisäksi useat paikalliset toimijat toimittavat tietyn osa-alueen huoltopalveluja, kuten esimerkiksi mekaniikka- tai automaatiohuoltoa. Kilpailu on pääosin paikallista ja sitä käydään erityisesti koneen tai laitteen määräaikaishuolloista.