Yrityskansalaisuus

Glaston on aktiivisesti ja monipuolisesti mukana kehittämässä alaansa. Edistämme lasinjalostusalan ja sen käyttämien teknologioiden kehittymistä omassa toiminnassamme ja kumppaneidemme kanssa.

Vaikutamme kansainvälisissä lasialan järjestöissä kuten NGA/GANAssa Yhdysvalloissa, China Glass Associationissa Kiinassa, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau -järjestön lasiteknologiafoorumissa Saksassa sekä Saksan ja Suomen tasolasiyhdistyksissä.

Lisäksi Glaston toimii aktiivisena jäsenenä Suomen kansallisen työryhmän valtuuttamana CENin (European Committee for Standardization) ja ISOn (International Organization for Standardization) lasia-alaan liittyvissä komiteoissa sekä työryhmissä turvalasiin (karkaistu ja laminoitu lasi) liittyvien standardien valmistelussa.  Näiden kautta edustajamme pääsevät vaikuttamaan alan standardien syntymiseen ja käytännön kokemuksensa myötä kertomaan, mitä vaatimuksia standardien olisi hyvä kattaa.

Glastonin vuodesta 1992 alkaen järjestämä Glass Performance Days (GPD) -konferenssi kokoaa yhteen lasinjalostusketjun kaikki eri sidosryhmät, ja konferenssi on lasialan arvostetuin tapahtuma. GPD:n tavoitteena on jakaa uusinta tietoa alan toimijoiden kesken sekä edistää uusien käyttöalueiden ja teknologisten ominaisuuksien kehittämistä. Konferenssiin on tähän mennessä osallistunut yli 15 000 lasialan ammattilaista.

Toimialan kehityksen vauhdittamiseksi ja innovaatioiden lisäämiseksi Glaston on jo kahdesti järjestänyt lasiteollisuuden oman startup-tapahtuman, Step Changen. Tapahtuma toimii uusien innovoijien, potentiaalisten kumppanien, asiakkaiden ja sijoittajien kohtaamispaikkana. Tapahtuma on järjestetty GPD -konferenssin yhteydessä.

Glaston on mukana lasten tulevaisuutta tukevassa ainutlaatuisessa Ahlström Collective  Impact -yhteistyöhankkeessa Suomen UNICEFin kanssa.  Ahlström Collective Impact on Ahlström-verkoston yhtiöiden Ahlström Capitalin, Antti Ahlströmin Perillisten, Walter Ahlströmin säätiön, Ahlstrom-Munksjön, Destian, Enicsin, Suomisen, Glastonin ja Eva Ahlströmin säätiön yhteiskuntavastuuhanke.

Eva Ahlströmin säätiön vuonna 2020 käynnistämä Ahlström Collective Impact on uudentyyppinen yhteistyömalli Suomen UNICEFin ja mukana olevien organisaatioiden välillä, jossa tekemällä strategisia investointeja pyritään merkittävän yhteiskunnallisen muutoksen ja lasten tulevaisuuden parantamisen saavuttamiseksi ympäri maailmaa. ACI:n toimintaa ohjaa yhdessä valitut YK:n kestävän kehityksen periaatteet.

Yhteisen aloitteen tarkoituksena on mahdollistaa investointeja, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Vuodelle 2021 painopisteiksi valittiin tavoitteet nr. 4. Laadukas koulutus, 5. Sukupuolten tasa-arvo sekä 17. Kumppanuudet.

Tukeakseen laadukkaan koulutuksen tavoitteita ACI suuntasi 600 000 euron sijoituksen UNICEFin globaaliin kasvatusohjelmaan (Global Education Program). Koronapandemian aiheuttamat häiriöt ovat pahentaneet oppimiskriisiä ja heikentäneet laadukkaan koulutuksen saatavuutta lapsille. Lasten tulevaisuuden turvaamiseksi meidän on turvattava heidän koulutuksensa.

Articles


Solar power – a new frontier for glass

A clean, safe and sustainable source of energy, solar continues to power the world at a faster pace than ever before. However, making an efficient photovoltaic module...

Lue lisää

Insulating glass spacers – all you wanted to know

Today, when energy efficiency is more important than ever, it’s a good time to speak about insulating glass spacers. In the same vein as the gas fill, glass spacers...

Lue lisää

Insulating glass product types

Strong, resilient, with perfect thermal and sound insulation properties, insulating glass has been used around the world in applications ranging from family homes...

Lue lisää