Sijoittajasuhteet

Yhteystiedot


Joséphine Mickwitz,
Johtaja, sijoittajasuhteet, viestintä ja markkinointi

Puh. +358 10 500 5070
Matkapuhelin: +358 400 784 889
josephine.mickwitz[at]glaston.net

Käynti- ja postitusosoite:
Glaston Oyj Abp
Lönnrotinkatu 11
FI-00120 Helsinki

Tiedonantopolitiikka

Glastonin tiedonantopolitiikassa kuvataan periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti yhtiö tiedottaa pääomamarkkinoille. Glaston pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinatoimijoilla on viivytyksettä ja samanaikaisesti käytössään olennaista ja riittävää tietoa Glastonin rahoitusvälineen arvon määrittämiseksi.

Listattuna yhtiönä Glaston noudattaa EU:n säädöksiä, Suomen lakeja, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä Finanssivalvonnan sekä Glastonin vahvistamia, kulloinkin voimassa olevia sisäisiä ohjeita.

Hallituksen hyväksymä tiedonantopolitiikka toimitetaan kaikkiin Glastonin yksiköihin eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on varmistaa, että yhtiön tiedonantovelvoitteet ja -rajoitukset ymmärretään laajalti. Politiikka tarkastetaan määräajoin, ja sitä muutetaan tarvittaessa.  Lue koko dokumentti