Strategy

Glaston asettaa strategiset tavoitteet keskipitkälle aikavälille

Glastonin hallitus on hyväksynyt muutetun liikevaihtotavoitteen ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) -tavoitteen sekä pidennetyn strategisten tavoitteiden tavoitejakson.

Elokuussa 2021 tehdyn edellisen strategiapäivityksen jälkeen maailmantaloudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja Glastonin tavoiteltavat kohdemarkkinat alkoivat heikentyä vuonna 2023. Näiden muutosten vuoksi strategisten tavoitteiden saavuttamiseen suunniteltua aikaa on pidennetty vastaamaan tämänhetkisiä odotuksia. Glaston on muuttanut strategisten tavoitteiden saavuttamisen aikataulua vuodesta 2025 keskipitkään aikaväliin (3−5 vuotta) lukuun ottamatta päästövähennystavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2032 mennessä.

Glaston on myös päivittänyt liikevaihtotavoitettaan hieman ja odottaa keskimääräisen vuosikasvun ylittävän lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavien kohdemarkkinoiden kasvun. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) -tavoite on jatkossa yli 16 %. Tavoitteena on edelleen, että vertailukelpoinen EBITA on 10 %.

Tällä hetkellä Glaston arvioi, että arkkitehtuurilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan kasvu palautuu vähitellen vuoden 2023 -6 %:sta noin 5 %:iin vuosien 2025−2026 aikana. Liikenne-, näyttö- ja aurinkopaneelilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan odotetaan kasvavan yli 5 % vuosittain. Lue: Pörssitiedote 15. helmikuuta 2024

Glaston strategia

Glastonin strategiset tavoitteet keskipitkälle aikavälille (3–5 vuotta):

 • Vuosittainen keskimääräinen liikevaihdon kasvu (CAGR) ylittää tavoiteltavien kohdemarkkinoiden kasvun
 • Vertailukelpoinen EBITA 10 %
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 16 %
 • Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40
 • Konserninlaajuinen tavoite nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa, kehitystä mitataan miljoonaa työtuntia kohden (LTIFR)
 • Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta)
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet:
  • Puolittaa absoluuttiset scope 1- ja scope 2 ‑kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2032 mennessä, verrattuna lähtövuoteen 2022 (1 491 tCO2e)
  • Scope 3 –kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetin vähentäminen 58 prosenttia suhteutettuna myytyyn lasinjalostuskapasiteettiin (m2) vuoteen 2032 mennessä. Lähtövuosi 2022: 0,0043 tCO2/m2