Asiakaskokemus

Glastonin strategian ja arvojen ytimessä on menestyminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Luomalla asiakaskeskeisempiä toimintatapoja lisäämme asiakasarvoa ja parannamme jatkuvasti asiakaskokemusta.

Toimintaympäristön muuttuessa asiakkaiden tarpeet ja odotukset Glastonia kohtaan kasvavat. Asiakkaiden lopputuotteilta vaaditaan jatkuvasti korkeampaa laatua ja monipuolisempia ominaisuuksia. Tuotantokoneiston on kyettävä valmistamaan entistä suurempia, tasaisempia ja ohuempia lasipintoja. Tuotantoa on myös pystyttävä muuttamaan joustavasti valmistamaan erilaisia laseja.

Glaston kehittää teknologioita ja ratkaisuja, jotka vastaavat näihin tarpeisiin, ja tuotekehitystyötä tehdään usein yhdessä asiakkaiden kanssa.

Yksi Glastonin ei-taloudellisista tavoitteista liittyy asiakkaiden tyytyväisyyteen. Tavoitteena on, että asiakkaiden suositteluaste (Net Promoter Score, NPS) on yli 40 vuoteen 2025 mennessä. NPS-mittausta tehdään jo osassa konsernia, ja vuoden 2022 aikana asiakkaiden suositteluasteen mittaaminen laajennetaan koko Glastonin yhteiseksi tutkimukseksi.

Elinkaaren aikainen tuki

Lasinjalostuskoneet ovat omistajilleen pitkäaikaisia investointeja, sillä koneesta riippuen niiden käyttöaika on varsin pitkä, tiettyjen mallien osalta jopa yli 20 vuotta. Koneet suunnitellaan kestämään jatkuvaa käyttöä korkealla käyttöasteella. Glastonilla kiinnitämme erityistä huomiota koneiden materiaalien laatuun ja kestävyyteen.

Glastonin tuotanto- ja kokoonpanoprosessit sekä asennusmenetelmät on suunniteltu edistämään tuotteiden laatua ja luotettavuutta sekä asentajien ja asiakkaiden turvallisuutta.

Elinkaarimallimme mukaisesti olemme aktiivisesti kehittäneet huoltopalvelujamme, sillä säännölliset huoltovälit lisäävät tuotteiden elinikää sekä niiden turvallisuutta. Glastonilla on  yli 100 erilaista päivitystuotetta eri konemalleille. Koneen modernisointi uudella teknologialla pidentää koneiden elinikää, parantaa lopputuotteiden laatua ja tuotantoprosessien tehokkuutta sekä pienentää energiankulutusta lasinjalostusprosessissa.

Ennakoiva huolto pidentää koneen käyttöä ja suunnitellut huoltovälit varmistavat tuotannon laadun ja tehokkuuden. Koneiden liittäminen Glaston Insight -pilvipalveluun mahdollistaa asiakkaalle muun muassa reaaliaikaisen tuotannon seurannan ja raportoinnin sekä asiakastuen mahdollisessa häiriötilanteessa ilman viiveitä.

Glaston heat treatment

Glastonilla on noin  4  000 asennettua ja käytössä olevaa konelinjaa

Asiakaskeskeinen tuotekehitys

Glaston on toimialansa edelläkävijä, joka tunnetaan lasialalla korkeasta laadusta. Asemamme on erityisen vahva teknologisesti vaativimpien tuotteiden kehittäjänä. Teemme tuotekehitystä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppanimme, kuten tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Tuotekehityksemme kärjessä ovat automaation kasvattamiseen liittyvät hankkeet ja innovaatiot, jotka mahdollistavat siirtymisen kohti täysin automatisoitua lasin prosessointia. Tehokkuuden ja luotettavuuden ohella optimoidaan myös energian- ja materiaalien kulutusta sekä vähennetään hävikkiä.

Future enhanced remote service

Aurinkoenergian suosio kasvaa

Ilmastonmuutoksen yhä selvemmin näkyvät seuraukset vaikuttavat myös lasialaan ja erilaisten tuotteiden kysyntään. Aurinkoenergian suosio kasvaa, ja aurinkoenergiakennoissa ja -paneeleissa käytettävälle lasille asetetaan kovia laatuvaatimuksia muun muassa lasien kaarevien pintojen ja lasin paksuuden suhteen. Tämän olemme tuotekehityksessämme huomioineet, ja tarjoamme laajan valikoiman tuotteita aurinkoenergiateollisuuden tarpeisiin.

Älylasit tulossa markkinoille

Uudet lasiteknologiat ja lisäarvoa tuovat lasituotteet, kuten esimerkiksi älylasit, ovat yhä vahvemmin tulossa markkinoille, ja esimerkiksi älylasituotteiden energiansäästöpotentiaali lisää niiden kysyntää entisestään. Glaston tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja älylasi- ja energialasi-ikkunoiden tuotantoon, sekä aurinkoenergiasovelluksia.

Articles


Strategies to minimize costs in insulating glass production

Prices for float glass have gone up considerably since the beginning of the energy crisis due to the high energy needed to produce it. As it is the main raw material...

Lue lisää

How to reduce energy consumption in glass lamination

In our previous blog post, we covered some tips for improving energy efficiency in tempering. This time, let’s turn to glass lamination. Typically, the lamination...

Lue lisää

3 ways to reduce energy consumption in glass tempering

The energy consumption of production equipment has always been an important topic. For glass processors, this topic has become even more urgent over the past year...

Lue lisää