Vastuulliset ostot

Tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on tärkeä rooli Glastonin arvoketjussa.  Valitsemme alihankkijamme huolellisesti, ja valinnan perusteina ovat laatu, luotettavuus, toimitusvarmuus ja hinta. Pyrimme tiiviisiin, pitkäaikaisiin ja hyviin suhteisiin tärkeimpien toimittajien kanssa. Näin varmistumme siitä, että kumppanimme ymmärtävät ja noudattavat vaatimuksiamme niin prosessien kuin tuotteidenkin suhteen.

Suurin osa Glastonin noin 2 300 aktiivisesta alihankkijasta toimii Euroopassa, jossa ovat yhtiön isoimmat kokoonpano- ja tuotantoyksiköt.

Glastonin tavoitteena on toteuttaa liiketoimia aina rehellisesti ja noudattaen eettisiä standardeja, jotka on määritetty yrityksen toimintaohjeissa (Code of Conduct). Vastuullisella hankintatoiminnalla on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tämän mukaisesti ja osana kestävyyspyrkimyksiämme olemme luoneet Glastonin toimittajien toimittajaohjeet, Supplier Code of Conduct. Niiden avulla haluamme varmistaa, että kaikki liikekumppanimme, toimittajamme ja valmistajamme täyttävät perusodotuksemme liiketoiminnasta liittyen lakisääteisiin vaatimuksiin, eettisiin käytäntöihin, ihmisoikeuksiin ja ympäristöasioihin.

Toimittajaohjeet englanniksi löytyvät täältä.

Yksi Glastonin strategisista kulmakivihankkeista on Globaali hankinnan ja tuotannon hallinta, jonka tavoitteena on parantaa toiminnan tehokkuutta yhdenmukaisilla hankinta- ja tuotantoprosesseilla. Tässä työssä tärkeä osa-alue on vastuullinen hankinta, jonka osatekijöitä ovat muun muassa toimittajia koskevat vaatimukset ja auditoinnit sekä ihmisoikeuksien ja työturvallisuuden toteutuminen. Lisäksi korruption vastaisuutta hankintaketjussa ja ostoissa kehitetään systemaattisesti.

Articles


Solar power – a new frontier for glass

A clean, safe and sustainable source of energy, solar continues to power the world at a faster pace than ever before. However, making an efficient photovoltaic module...

Lue lisää

Insulating glass spacers – all you wanted to know

Today, when energy efficiency is more important than ever, it’s a good time to speak about insulating glass spacers. In the same vein as the gas fill, glass spacers...

Lue lisää

Insulating glass product types

Strong, resilient, with perfect thermal and sound insulation properties, insulating glass has been used around the world in applications ranging from family homes...

Lue lisää