Vastuulliset ostot

Tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on tärkeä rooli Glastonin arvoketjussa. Glaston on sitoutunut vastuullisiin hankintakäytäntöihin, jonka osatekijöitä ovat muun muassa toimittajia koskevat vaatimukset ja auditoinnit sekä ihmisoikeuksien ja työturvallisuuden toteutuminen.

Pyrimme tiiviisiin, pitkäaikaisiin ja hyviin suhteisiin tärkeimpien toimittajien kanssa. Näin varmistumme siitä, että kumppanimme ymmärtävät ja noudattavat vaatimuksiamme niin prosessien kuin tuotteidenkin suhteen.

Suurin osa Glastonin noin 2 000 aktiivisesta alihankkijasta toimii Euroopassa, jossa ovat yhtiön isoimmat kokoonpano- ja tuotantoyksiköt.

Glaston toteuttaa liiketoimia aina rehellisesti ja noudattaen eettisiä standardeja, jotka on määritetty yrityksen toimintaohjeissa (Code of Conduct). Vastuullisella hankintatoiminnalla on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tämän mukaisesti ja osana kestävyyspyrkimyksiämme olemme luoneet Glastonin toimittajien eettiset ohjeet, Supplier Code of Conduct. Niiden avulla haluamme varmistaa, että kaikki liikekumppanimme, toimittajamme ja valmistajamme täyttävät odotuksemme liiketoiminnasta liittyen lakisääteisiin vaatimuksiin, eettisiin käytäntöihin, ihmisoikeuksiin ja ympäristöasioihin.

Toimittajaohjeet ovat saatavilla suomeksi, englanniksi, saksaksi ja kiinaksi.

Articles


Unlocking energy efficiency potential: vacuum-insulated glazing for sustainable buildings

Do you know that uplifting existing building stock with high-performance insulating windows will decrease the building sector’s total energy consumption by 40%...

Lue lisää

AeroShield at Step Change 2023 event

AeroShield makes the world’s most transparent silica aerogels. Silica aerogel is a super-insulating material. And our innovation was making it transparent...

Lue lisää

Volframi at Step Change 2023 event

Our company Volframi is an engineering company. We are rethinking processes of how things can be done to get better results, new applications and end products for...

Lue lisää