Vastuulliset ostot

Tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on tärkeä rooli Glastonin arvoketjussa. Glaston on sitoutunut vastuullisiin hankintakäytäntöihin, jonka osatekijöitä ovat muun muassa toimittajia koskevat vaatimukset ja auditoinnit sekä ihmisoikeuksien ja työturvallisuuden toteutuminen.

Pyrimme tiiviisiin, pitkäaikaisiin ja hyviin suhteisiin tärkeimpien toimittajien kanssa. Näin varmistumme siitä, että kumppanimme ymmärtävät ja noudattavat vaatimuksiamme niin prosessien kuin tuotteidenkin suhteen.

Suurin osa Glastonin noin 2 000 aktiivisesta alihankkijasta toimii Euroopassa, jossa ovat yhtiön isoimmat kokoonpano- ja tuotantoyksiköt.

Glaston toteuttaa liiketoimia aina rehellisesti ja noudattaen eettisiä standardeja, jotka on määritetty yrityksen toimintaohjeissa (Code of Conduct). Vastuullisella hankintatoiminnalla on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tämän mukaisesti ja osana kestävyyspyrkimyksiämme olemme luoneet Glastonin toimittajien eettiset ohjeet, Supplier Code of Conduct. Niiden avulla haluamme varmistaa, että kaikki liikekumppanimme, toimittajamme ja valmistajamme täyttävät odotuksemme liiketoiminnasta liittyen lakisääteisiin vaatimuksiin, eettisiin käytäntöihin, ihmisoikeuksiin ja ympäristöasioihin.

Toimittajaohjeet ovat saatavilla suomeksi, englanniksi, saksaksi ja kiinaksi.

Yksi Glastonin strategisista kulmakivihankkeista on Globaali hankinnan ja tuotannon hallinta, jonka tavoitteena on parantaa toiminnan tehokkuutta yhdenmukaisilla hankinta- ja tuotantoprosesseilla. Tässä työssä tärkeä osa-alue on vastuullinen hankinta, jonka osatekijöitä ovat muun muassa toimittajia koskevat vaatimukset ja auditoinnit sekä ihmisoikeuksien ja työturvallisuuden toteutuminen. Lisäksi korruption vastaisuutta hankintaketjussa ja ostoissa kehitetään systemaattisesti.

Articles


Volframi at Step Change 2023 event

Our company Volframi is an engineering company. We are rethinking processes of how things can be done to get better results, new applications and end products for...

Lue lisää

Peafowl Plasmonics at Step Change 2023 event

At Peafowl, we are originally a science-based deep-tech startup. We ventured on solving the problem of producing a completely transparent photovoltaic solar cell...

Lue lisää

Hypermemo at Step Change 2023 event

I’m representing Hypermemo. What we do and why we are at Step Change is that we, eventually, are going to change industrial glass processing. And we are going...

Lue lisää