Oma toiminta

Glastonilla pyrimme jatkuvasti pienentämään oman toimintamme, koneiden käytöstä asiakkaan luona aiheutuvia sekä lopputuotteen ympäristövaikutuksia. Oman toiminnamme suurimmat ympäristövaikutukset tulevat pääosin energiankulutuksesta, jätteistä ja kuljetuksista.

Kehitämme tuotteidemme laatua, luotettavuutta ja energiatehokkuutta jatkuvasti. Kokoonpano- ja tuotantoyksiköissämme toimimme ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Suomessa Glaston hallinnoi ympäristöasioita ISO 14001 -ympäristöhallintojärjestelmän mukaisesti.

Kasvihuonekaasupäästöt laskettu

Glaston suorittaa tiloissaan säännöllisesti energiakatselmuksia, ja parantaa jatkuvasti kiinteistöjensä energiatehokkuutta. Tehtävät toimenpiteet arvioidaan myös ympäristövaikutusten näkökulmasta. Esimerkiksi öljyn kulutusta ja siitä aiheutuvia päästöjä on leikattu merkittävästi, kun lämmityslähteeksi öljyn sijaan asennettiin lämpöpumput. Lisäksi tuotantotilojen energian käyttöä tehostetaan uusimalla ja vaihtamalla valaistusta LED-valoihin. Saksassa paineilmajärjestelmä tarkastetaan vuosittain mahdollisilta vuodoilta, jonka avulla ehkäistään turhia hiilidioksidipäästöjä. Sveitsissä yhtiö käyttää pelkästään uusiutuvasta energiasta tuotettua sähköä.

Selvitimme ja laskimme vuoden 2020 aikana ensimmäistä kertaa koko konsernin laajuisen energiankulutuksen sekä kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1 ja 2). Konsernin kasvihuonekaasupäästöistä yli 80 % syntyy Suomessa, Saksassa ja Kiinassa.

Energiatehokasta teknologiaa

Glastonin toiminnassa merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät kun asiakkaat käyttävät Glastonilta ostamiaan koneita.

Glastonin karkaisukoneiden käyttöaika on varsin pitkä, jopa 20 vuotta. Merkittävä osa koneiden käyttökustannuksista tulee energian hinnasta. Siksi olemme tuotekehityksessämme jo pidempään keskitytty koneiden energiatehokkuuden parantamiseen. Tämän työn tuloksena olemme saaneet karkaisukoneporfolion merkittävimpien tuotteiden energiankulutusta oleellisesti pienennettyä. Esimerkiksi matalaemissiivisten lasien karkaisuprosessissa energiankulutus on onnistuttu kymmenessä vuodessa vähentämään noin 30 %.

Lasin esikäsittelykoneiden ja eristyslasiyksiköiden valmistukseen käytettävien koneiden sähkönkulutus on pieni, ja tuotekehityksen tuloksena kulutusta on entisestään saatu pienennettyä. Kehitystoimenpiteet ovat kohdistuneet muun muassa kuljetinohjaukseen ja pesukoneen ilmanvaihdon optimointiin.

Tuotekehityksessä hyödynnämme uutta teknologiaa ja digitalisaation luomia mahdollisuuksia. Pilvipalvelujen ja teollisen internetin avulla autamme asiakkaitamme käyttämään koneitaan mahdollisimman tehokkaasti. Reaaliaikainen laadunvalvontajärjestelmämme tunnistaa prosessoidun lasin laadun poikkeamat välittömästi, jolloin minimoidaan materiaalin hukka.

Koneet suunnitellaan kestämään jatkuvaa käyttöä korkealla käyttöasteella. Kiinnitämme erityistä huomiota koneiden materiaalien laatuun ja kestävyyteen. Glastonin tuotanto- ja kokoonpanoprosessit sekä asennusmenetelmät on suunniteltu edistämään tuotteiden laatua ja luotettavuutta sekä asentajien ja asiakkaiden turvallisuutta.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemma laatua, luotettavuutta ja energiatehokkuutta, sillä asiakkaidemme lopputuotteilta vaaditaan jatkuvasti korkeampaa laatua ja monipuolisempia ominaisuuksia.

Energiatehokkaat yhteiskunnat

Energia on suurin kustannuserä rakennusten käyttöaikana, ja ikkunoiden kautta tapahtuvan lämpötuotannon ja -hävikin osuus on 25–30 prosenttia rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen käytetystä energiasta. Uudet energiastandardit ja tiukentuva lainsäädäntö ohjaavat energiatehokkaampiin ja ympäristötietoisempiin ratkaisuihin sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Lisäksi ylikansalliset ohjelmat, kuten esimerkiksi EU:n vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal), ja kampanjat, kuten esimerkiksi Renovate Europe, ohjaavat yhteiskuntia kohti ympäristötietoisempia ja energiatehokkaampia ratkaisuja.

Energiansäästöpotentiaali onkin valtava, sillä esimerkiksi EU-alueella jopa 86 prosenttia rakennuksien lasipinnoista ovat vanhentuneita ja vähemmän energiatehokkaita yksin- tai kaksinkertaisia laseja. Lasinjalostusteollisuus on aktiivisesti kehittänyt lasityyppejä, joilla tehokkaasti voidaan optimoida rakennusten viilennyksen ja lämmityksen tarvetta ja siten vähentää energian kulutusta.

Glaston tarjoaa konsultointi- ja suunnittelupalveluja älylasi- ja energialasi-ikkunoiden tuotantoon. Aurinkoenergian suosio on vahvassa kasvussa ja aurinkopaneeleissa ja -kennoissa käytettävälle lasille asetetaan kovia laatuvaatimuksia muun muassa lasin paksuuden ja kaarevien pintojen suhteen. Älylasisovelluksissa muun muassa valon tai lämpötilan vaihteluihin reagoivat ikkunat parantavat rakennusten energiatehokkuutta.

Rakennusten merkitys ilmastomuutoksen hillitsemisessä on suuri. Glass for Europen teettämä tutkimus osoittaa, että mikäli EU:ssa rakennusten lasit vaihdettaisiin energiatehokkaisiin ikkunayksiköihin vuoteen 2030 mennessä, olisivat rakennusten energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt noin 30 % pienempiä kuin tänään.

Articles


Solar power – a new frontier for glass

A clean, safe and sustainable source of energy, solar continues to power the world at a faster pace than ever before. However, making an efficient photovoltaic module...

Lue lisää

Insulating glass spacers – all you wanted to know

Today, when energy efficiency is more important than ever, it’s a good time to speak about insulating glass spacers. In the same vein as the gas fill, glass spacers...

Lue lisää

Insulating glass product types

Strong, resilient, with perfect thermal and sound insulation properties, insulating glass has been used around the world in applications ranging from family homes...

Lue lisää