Oma toiminta

Glastonin ympäristötyötä ohjaa yhtiön ympäristö- ja ilmastonmuutospolitiikka, jossa määritellään sitoutuminen systemaattiseen ympäristökuormituksen vähentämiseen. Lataa ympäristö- ja ilmastonmuutospolitiikka englanniksi tästä.

Glastonin omat toiminnot, jotka ovat pääasiassa lasin käsittelykoneiden kokoonpanoa, eivät aiheuta merkittävää riskiä ilman, veden tai maaperän saastumiselle. Yhtiön toiminnassa suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat energiankulutuksesta ja niihin liittyvistä päästöistä.

Glaston kehittää tuotteidensa laatua, luotettavuutta ja energiatehokkuutta jatkuvasti. Kokoonpano- ja tuotantoyksiköissä yhtiö toimii ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Suomessa Glaston hallinnoi ja ohjaa tuotannon ympäristöasioita sertifioidun ISO 14001 -ympäristöhallintajärjestelmän mukaisesti.

Oman toiminnan päästöjen vähentäminen

Glastonin oman toiminnan päästöt olivat vuonna 2023 yhteensä 1 238 tCO2 (1 491 tCO2 vuonna 2022) joista polttoaineiden ja maakaasun osuus (Scope 1) on noin 45 % ja sähkön ja kaukolämmön (Scope 2) osuus noin 55 %.

Arvoketjun päästöt

Valtaosa, yli 99 %, kaikista Glastonin toimintaan liittyvistä päästöistä syntyy yhtiön arvoketjussa (scope 3). Merkittävimmät päästölähteet ovat Glastonin valmistamien koneiden elinkaaren aikana kuluttama sähkö (81 %) sekä hankittujen tuotteiden ja palveluiden aiheuttamat päästöt (17 %). Vuonna 2023 Scope 3-päästöt olivat 322 644 tCO2 (684 150 tCO2 vuonna 2022).

Glastonin vuosittaisiin scope 3 -päästöihin vaikuttaa merkittävästi se, millaisia lasinjalostusratkaisuja asiakkaat hankkivat. Glaston toimittaa asiakkailleen eri vuosina erilaisia koneita, jonka vuoksi absoluuttisissa scope 3 -päästöissä on vuosittaista vaihtelua.

Pakkausmateriaalit ja jätteet kiertoon

Jätteiden syntymistä pyritään ensisijaisesti ehkäisemään. Tavoitteena on, että jätteen määrä yleisesti sekä etenkin muualle kuin loppusijoitukseen päätyvän määrä jää mahdollisimman pieneksi. Glastonin toiminnassa pakkausmateriaaleja kertyy paljon, ja ne lajitellaan ja ohjataan joko kierrätykseen tai energiajätteeksi.

Vuonna 2023 jätteiden kokonaismäärä väheni mutta kaatopaikkajätteen suhteellinen määrä kuitenkin nousi Kiinan tehtaan kasvaneista tuotantomääristä johtuen.

Energiatehokasta teknologiaa

Glastonin toiminnassa merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät kun asiakkaat käyttävät Glastonilta ostamiaan koneita.

Glastonin karkaisukoneiden käyttöaika on varsin pitkä, jopa 20 vuotta. Merkittävä osa koneiden käyttökustannuksista tulee energian hinnasta. Siksi olemme tuotekehityksessämme jo pidempään keskitytty koneiden energiatehokkuuden parantamiseen. Tämän työn tuloksena olemme saaneet karkaisukoneporfolion merkittävimpien tuotteiden energiankulutusta oleellisesti pienennettyä. Esimerkiksi matalaemissiivisten lasien karkaisuprosessissa energiankulutus on onnistuttu kymmenessä vuodessa vähentämään noin 30 %.

Lasin esikäsittelykoneiden ja eristyslasiyksiköiden valmistukseen käytettävien koneiden sähkönkulutus on pieni, ja tuotekehityksen tuloksena kulutusta on entisestään saatu pienennettyä. Kehitystoimenpiteet ovat kohdistuneet muun muassa kuljetinohjaukseen ja pesukoneen ilmanvaihdon optimointiin.

Tuotekehityksessä hyödynnämme uutta teknologiaa ja digitalisaation luomia mahdollisuuksia. Pilvipalvelujen ja teollisen internetin avulla autamme asiakkaitamme käyttämään koneitaan mahdollisimman tehokkaasti. Reaaliaikainen laadunvalvontajärjestelmämme tunnistaa prosessoidun lasin laadun poikkeamat välittömästi, jolloin minimoidaan materiaalin hukka.

Koneet suunnitellaan kestämään jatkuvaa käyttöä korkealla käyttöasteella. Kiinnitämme erityistä huomiota koneiden materiaalien laatuun ja kestävyyteen. Glastonin tuotanto- ja kokoonpanoprosessit sekä asennusmenetelmät on suunniteltu edistämään tuotteiden laatua ja luotettavuutta sekä asentajien ja asiakkaiden turvallisuutta.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemma laatua, luotettavuutta ja energiatehokkuutta, sillä asiakkaidemme lopputuotteilta vaaditaan jatkuvasti korkeampaa laatua ja monipuolisempia ominaisuuksia.

Energiatehokkaat yhteiskunnat

Energia on suurin kustannuserä rakennusten käyttöaikana, ja ikkunoiden kautta tapahtuvan lämpötuotannon ja -hävikin osuus on 25–30 prosenttia rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen käytetystä energiasta. Uudet energiastandardit ja tiukentuva lainsäädäntö ohjaavat energiatehokkaampiin ja ympäristötietoisempiin ratkaisuihin sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Lisäksi ylikansalliset ohjelmat, kuten esimerkiksi EU:n vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal), ja kampanjat, kuten esimerkiksi Renovate Europe, ohjaavat yhteiskuntia kohti ympäristötietoisempia ja energiatehokkaampia ratkaisuja.

Energiansäästöpotentiaali onkin valtava, sillä esimerkiksi EU-alueella jopa 86 prosenttia rakennuksien lasipinnoista ovat vanhentuneita ja vähemmän energiatehokkaita yksin- tai kaksinkertaisia laseja. Lasinjalostusteollisuus on aktiivisesti kehittänyt lasityyppejä, joilla tehokkaasti voidaan optimoida rakennusten viilennyksen ja lämmityksen tarvetta ja siten vähentää energian kulutusta.

Glaston tarjoaa konsultointi- ja suunnittelupalveluja älylasi- ja energialasi-ikkunoiden tuotantoon. Aurinkoenergian suosio on vahvassa kasvussa ja aurinkopaneeleissa ja -kennoissa käytettävälle lasille asetetaan kovia laatuvaatimuksia muun muassa lasin paksuuden ja kaarevien pintojen suhteen. Älylasisovelluksissa muun muassa valon tai lämpötilan vaihteluihin reagoivat ikkunat parantavat rakennusten energiatehokkuutta.

Rakennusten merkitys ilmastomuutoksen hillitsemisessä on suuri. Glass for Europen teettämä tutkimus osoittaa, että mikäli EU:ssa rakennusten lasit vaihdettaisiin energiatehokkaisiin ikkunayksiköihin vuoteen 2030 mennessä, olisivat rakennusten energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt noin 30 % pienempiä kuin tänään.

Articles


Unlocking energy efficiency potential: vacuum-insulated glazing for sustainable buildings

Do you know that uplifting existing building stock with high-performance insulating windows will decrease the building sector’s total energy consumption by 40%...

Lue lisää

AeroShield at Step Change 2023 event

AeroShield makes the world’s most transparent silica aerogels. Silica aerogel is a super-insulating material. And our innovation was making it transparent...

Lue lisää

Volframi at Step Change 2023 event

Our company Volframi is an engineering company. We are rethinking processes of how things can be done to get better results, new applications and end products for...

Lue lisää