Vastuullinen työnantaja

Ammattitaitoinen, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on Glastonin menestymisen perusta. Glastonilla huolehdimme henkilöstömme ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä, ja tarjoamme henkilöstölle innostavan työympäristön, jossa heillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Noudatamme toimintaperiaatteidemme mukaisesti tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.

 

Vuoden 2023 avaintiedot

Vuosi 2023 lyhyesti

Vuoden 2023 aikana Glastonin henkilöstön määrä kehittyi maltillisesti ja strategian mukaisesti, ja vuoden
lopussa glastonilaisia oli 802 (783). Vuoden päättyessä Glastonilla oli toimintaa yhdeksässä maassa, joista henkilöstömäärällä mitattuna kolme suurinta ovat Saksa, Suomi ja Kiina.

Henkilöstön vaihtuvuus oli vuonna 2023 8,8 %. Saksassa vaihtuvuus oli 8,2 %, Suomessa 3,9 % ja Sveitsissä 13,1 %. Valtaosa työsuhteista on vakituisia ja
henkilöstön keski-ikä on 44,3 vuotta.

Yhtiön henkilöstöstä 84 % on miehiä ja 16 % naisia. Vuoden 2023 lopussa Glastonin hallituksessa on viisi miestä ja kaksi naista, yhtiön johtoryhmän yhdeksästä jäsenestä naisia on kolme.

Henkilöstön sitoutuminen

Strategisten tavoitteiden saavuttamisen taustalla tärkeässä roolissa ovat sitoutuneet työntekijät. Yksi konsernin laajuisista strategisista tavoitteista onkin työntekijöiden sitoutumisasteen nostaminen yli 75, asteikolla 1-100 vuoteen 2025 mennessä.

Yhtiössä toteutetaan vuosittain henkilöstökysely, jolla mitataan glastonilaisten sitoutumista yhtiöön. Vuoden 2023 tulokset osoittivat sitoutumisasteen olevan tasolla 70 (asteikolla 0-100), mikä on hyvä tulos.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Glaston huolehtii monipuolisesti henkilöstönsä terveydestä, työkyvystä sekä turvallisuudesta, ja seuraa aktiivisesti työturvallisuuden kehittymistä.

Työturvallisuus on korkealla agendallamme ja olemme asettaneet konsernin laajuiseksi työturvallisuustavoitteeksi nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuonna 2023 emme  päässeet tähän tavoitteeseen, sillä vuoden aikana tapahtui yhteensä 10 tapaturmaa työssä tai työmatkalla, tapaturmataajuuden ollessa 6,3.  Tyypillisimpiä tapaturmia ovat käsivammat, kuten viiltohaavat, sekä erilaiset nyrjähdykset.

Monimuotoinen ja osallistava työyhteisö

Henkilöstön monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus on tärkeää Glastonin menestyksen kannalta. Globaalina yhtiönä henkilöstömme on taustoiltaan ja kulttuuriltaan monimuotoista, minkä koemme vahvuutenamme. Glaston toimii teknisellä alalla, jossa sukupuolijakauma on perinteisesti ollut vahvasti miesvoittoinen. Haluamme aktiivisesti rikastaa työyhteisömme monimuotoisuutta niin henkilöstön sukupuolen kuin muidenkin yksilöllisten taustatekijöiden osalta.

Inkluusio, eli osallisuus työyhteisöön, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä se, että jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja ilmaista omia ajatuksiaan on tärkeä osatekijä glastonilaisten hyvinvoinnin varmistamisessa. Glastonissa koetaan tärkeäksi kehittää
toimintatapoja ja prosesseja, jotta niissä huomioidakseen mahdollisia tiedostamattomia ennakkoluuloja entistä paremmin. Osallisuus tarkoittaa
Glastonille myös sitä, että tunnemme toisemme sekä glastonilaisten osaamiset ja vahvuudet hyvin. Näinvoimme  entistä paremmin osallistaa ihmisiä eri hankkeisiin ja rooleihin, joissa he voivat menestyä.

Palkitseminen

Pääsääntöisesti koko Glastonin henkilöstö on vuosipalkkiojärjestelmän piirissä, mikä määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Lisäksi palkitsemisjärjestelmään kuuluu Glaston Way -rahapalkinnot, jotka jaetaan yrityksen arvojen mukaisista strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevista hyvistä työsuorituksista.

Articles


Unlocking energy efficiency potential: vacuum-insulated glazing for sustainable buildings

Do you know that uplifting existing building stock with high-performance insulating windows will decrease the building sector’s total energy consumption by 40%...

Lue lisää

AeroShield at Step Change 2023 event

AeroShield makes the world’s most transparent silica aerogels. Silica aerogel is a super-insulating material. And our innovation was making it transparent...

Lue lisää

Volframi at Step Change 2023 event

Our company Volframi is an engineering company. We are rethinking processes of how things can be done to get better results, new applications and end products for...

Lue lisää