Vastuullinen työnantaja

Ammattitaitoinen, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on Glastonin menestymisen perusta. Glastonilla huolehdimme henkilöstömme ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä, ja tarjoamme henkilöstölle innostavan työympäristön, jossa heillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Noudatamme toimintaperiaatteidemme mukaisesti tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.

 

Vuoden 2022 avaintiedot

Vuosi 2022 lyhyesti

Vuoden 2022 aikana Glastonin henkilöstön määrä kehittyi maltillisesti ja strategian mukaisesti, ja vuoden lopussa glastonilaisia oli 783 (750). Vuoden päättyessä Glastonilla oli toimintaa yhdeksässä maassa, joista henkilöstömäärällä mitattuna kolme suurinta ovat Saksa, Suomi ja Kiina. Henkilöstön vaihtuvuus oli vuonna 2022 Saksassa 6,0 %, Suomessa 7,8 % ja Sveitsissä 7,7 %. Valtaosa työsuhteista on vakituisia. Henkilöstön keski-ikä on 44,5 vuotta.

Yhtiön henkilöstöstä 85 % on miehiä ja 15 % naisia. Vuoden 2022 lopussa Glastonin hallituksessa on viisi miestä ja kaksi naista, yhtiön johtoryhmän yhdeksästä jäsenestä naisia on kolme.

Henkilöstön sitoutuminen

Strategisten tavoitteiden saavuttamisen taustalla tärkeässä roolissa ovat sitoutuneet työntekijät. Yksi konsernin laajuisista ei-taloudellisista tavoitteista onkin työntekijöiden sitoutumisasteen nostaminen yli 75, asteikolla 1-100 vuoteen 2025 mennessä.

Henkilöstön sitoutumisen tilannetta ryhdyttiin selvittämään vuoden 2022 alussa työnantajamielikuvaa kartoittavan tutkimuksen avulla. Toteutimme loppuvuodesta  uudistetun One Glaston -kyselyn, jolla mittasimme glastonilaisten sitoutumista yhtiöön.  Tulokset osoittivat sitoutumisasteen olevan tasolla 70, mikä on hyvä lähtökohta.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Glaston huolehtii monipuolisesti henkilöstönsä terveydestä, työkyvystä sekä turvallisuudesta, ja seuraa aktiivisesti työturvallisuuden kehittymistä.

Työturvallisuus on korkealla agendallamme ja olemme asettaneet konsernin laajuiseksi työturvallisuustavoitteeksi nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuonna 2022 emme vielä päässeet tähän tavoitteeseen, sillä vuoden aikana tapahtui yhteensä 6 tapaturmaa työssä tai työmatkalla, tapaturmataajuuden ollessa 3,9.  Tyypillisimpiä tapaturmia ovat käsivammat, kuten viiltohaavat, sekä erilaiset nyrjähdykset.

Monimuotoinen ja osallistava työyhteisö

Henkilöstön monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus on tärkeää Glastonin menestyksen kannalta. Globaalina yhtiönä henkilöstömme on taustoiltaan ja kulttuuriltaan monimuotoista, minkä koemme vahvuutenamme. Glaston toimii teknisellä alalla, jossa sukupuolijakauma on perinteisesti ollut vahvasti miesvoittoinen. Haluamme aktiivisesti rikastaa työyhteisömme monimuotoisuutta niin henkilöstön sukupuolen kuin muidenkin yksilöllisten taustatekijöiden osalta.

Vuosille 2023-2025 laadittuun monimuotoisuussunnitelmaamme olemme kirjanneet tavoitteeksi luoda monimuotoinen ja osallistava työympäristö taustaltaan ja sukupuoleltaan erilaisille työntekijöille, jotta Glaston ja glastonilaiset voivat menestyä.

Palkitseminen

Pääsääntöisesti koko Glastonin henkilöstö on vuosipalkkiojärjestelmän piirissä, mikä määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Lisäksi palkitsemisjärjestelmään kuuluu Glaston Way -rahapalkinnot, jotka jaetaan yrityksen arvojen mukaisista strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevista hyvistä työsuorituksista.

Articles


Unlocking energy efficiency potential: vacuum-insulated glazing for sustainable buildings

Do you know that uplifting existing building stock with high-performance insulating windows will decrease the building sector’s total energy consumption by 40%...

Lue lisää

AeroShield at Step Change 2023 event

AeroShield makes the world’s most transparent silica aerogels. Silica aerogel is a super-insulating material. And our innovation was making it transparent...

Lue lisää

Volframi at Step Change 2023 event

Our company Volframi is an engineering company. We are rethinking processes of how things can be done to get better results, new applications and end products for...

Lue lisää