Vastuullinen työnantaja

Ammattitaitoinen, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on Glastonin menestymisen perusta. Glastonilla huolehdimme henkilöstömme ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä, ja tarjoamme henkilöstölle innostavan työympäristön, jossa heillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Noudatamme toimintaperiaatteidemme mukaisesti tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.

Glastonissa henkilöstön vaihtuvuus on pientä ja valtaosa työsuhteista ovat vakituisia.

tyosuhteet

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Glastonilla huolehdimme monipuolisesti henkilöstömme terveydestä, työkyvystä sekä turvallisuudesta, ja seuraamme aktiivisesti työturvallisuuden kehittymistä. Tavoitteemme on, että yhtäkään työtapaturmaa ei sattuisi. Työturvallisuuden jokapäiväisestä johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat yhtiön eri yksiköt paikallisen lainsäädännön puitteissa. Työturvallisuuskoulututukset pidetään ensisijaisesti yhtiön kokoonpano- ja tuotantoyksiköissä.

Kannustamme henkilöstöämme liikkumaan. Suomessa Glaston tarjoaa henkilöstölleen yhteisiä harrastusvuoroja ja liikuntaetuja. Saksassa henkilöstöllä on mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.

Palkitseminen

Pääsääntöisesti koko Glastonin henkilöstö on vuosipalkkiojärjestelmän piirissä ja sen lisäksi palkitsemisjärjestelmään kuuluu Glaston Way -palkinnot. Vuosipalkkio määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta, ja Glaston Way -rahapalkinnot jaetaan yrityksen arvojen mukaisista strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevista hyvistä työsuorituksista. Vuodesta 2014 lähtien yhtiössä on ollut käytössä konsernin avainhenkilöille suunnattu osakepohjainen kannustinjärjestelmä, joka on sidottu yhtiön taloudelliseen menestymiseen.

Vuosi 2019 lyhyesti

Vuonna 2019 Glastonin henkilöstö kasvoi 121 % ja vuoden päättyessä glastonilaisia oli 790 (357). Kasvu johtui erityisesti huhtikuussa 2019 solmitusta Bystronic glass -yrityskaupasta. Vuoden päättyessä Glastonilla oli toimintaa 11 maassa, joista henkilöstömäärällä mitattuna kolme suurinta olivat Saksa, Suomi ja Kiina.

Bystronic glassin integrointi Glastoniin eteni vuoden aikana vauhdilla. Toimintoja on yhdistetty tehokkaasti, ja vuonna 2019 muun muassa yhdistettiin myynti- ja huoltopisteitä, poistettiin päällekkäisiä toimintoja, aloitettiin erilaisten IT- ja asiakashallintajärjestelmien yhdistäminen sekä luotiin pohja yhteiselle digitaaliselle tuotealustalle. Toimintojen yhdistämiset ei johtanut suuriin irtisanomisiin.

Glastonin arvot uudistettiin toukokuussa. Koulutuksien ja viestinnän keinoin yhtiössä on jaettu tietoa sekä Glastonin että Bystronic glassin tuotteista, liiketoimintaperiaatteista ja toimintatavoista. Lisäksi yhteiset toimipisteet muun muassa Isossa-Britanniassa, Singaporessa ja Venäjällä on edistänyt yhteistyötä. Myynti-, huolto- ja tuotantohenkilöstölle on järjestetty kattavasti tuotekoulutusta.

Articles


Insulating glass spacers – all you wanted to know

Today, when energy efficiency is more important than ever, it’s a good time to speak about insulating glass spacers. In the same vein as the gas fill, glass spacers...

Lue lisää

Insulating glass product types

Strong, resilient, with perfect thermal and sound insulation properties, insulating glass has been used around the world in applications ranging from family homes...

Lue lisää

More daylight for good health

As a modern society, we’re spending about 90% of our time indoors – at home, in offices or commuting. How is it possible to get access to daylight, when we can’t...

Lue lisää