Vastuullinen työnantaja

Ammattitaitoinen, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on Glastonin menestymisen perusta. Glastonilla huolehdimme henkilöstömme ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä, ja tarjoamme henkilöstölle innostavan työympäristön, jossa heillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Noudatamme toimintaperiaatteidemme mukaisesti tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.

Glastonissa henkilöstön vaihtuvuus on pientä ja valtaosa työsuhteista ovat vakituisia.

 

Vuoden 2021 avaintiedot

Vuosi 2021 lyhyesti

Vuonna 2021 Glastonin henkilöstön määrä kasvoi 4 %, ja vuoden päättyessä glastonilaisia oli 750 (723).

Vuoden päättyessä Glastonilla oli toimintaa 10 maassa, joista henkilöstömäärällä mitattuna kolme suurinta ovat Saksa, Suomi ja Kiina. Glastonissa henkilöstön vaihtuvuus oli Saksassa 8,5 %, Suomessa 17,2 % ja Sveitsissä 7 %. Valtaosa työsuhteista on vakituisia. Henkilöstön keski-ikä on 44,7 vuotta.

Yhtiön henkilöstöstä 83 % on miehiä ja 17 % naisia.  Vuoden 2021 lopussa Glastonin hallituksessa on 5 miestä ja 2 naista, yhtiön johtoryhmän jäsenistä 33 % oli naisia.

Henkilöstön sitoutuminen

Strategisten tavoitteiden saavuttamisen taustalla tärkeässä roolissa ovat sitoutuneet työntekijät. Yksi konsernin laajuisista ei-taloudellisista tavoitteista onkin työntekijöiden sitoutumisasteen nostaminen yli 75, asteikolla 1-100 vuoteen 2025 mennessä. Henkilöstön sitoutumisen nykytilannetta mitataan vuoden 2022 alussa käynnistyvän, työnantajamielikuvaa kartoittavan tutkimuksen avulla.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Glaston huolehtii monipuolisesti henkilöstönsä terveydestä, työkyvystä sekä turvallisuudesta, ja seuraa aktiivisesti työturvallisuuden kehittymistä.

Työturvallisuus on korkealla agendallamme ja olemme asettaneet konsernin laajuiseksi työturvallisuustavoitteeksi nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuonna 2021 emme vielä päässeet tähän tavoitteeseen, sillä vuoden aikana tapahtui yhteensä 5 tapaturmaa työssä tai työmatkalla, tapaturmataajuuden ollessa 3,3. Positiivinen kehitys edelliseen vuoteen oli kuitenkin merkittävä, jolloin tapaturmataajuus oli 10,8. Tyypillisimpiä tapaturmia ovat käsivammat, kuten viiltohaavat, sekä erilaiset nyrjähdykset.

Kannustamme henkilöstöämme liikkumaan. Suomessa Glaston tarjoaa henkilöstölleen yhteisiä harrastusvuoroja ja liikuntaetuja. Saksassa henkilöstöllä on mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.

Palkitseminen

Pääsääntöisesti koko Glastonin henkilöstö on vuosipalkkiojärjestelmän piirissä, mikä määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Lisäksi palkitsemisjärjestelmään kuuluu Glaston Way -rahapalkinnot, jotka jaetaan yrityksen arvojen mukaisista strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevista hyvistä työsuorituksista.

Articles


Solar power – a new frontier for glass

A clean, safe and sustainable source of energy, solar continues to power the world at a faster pace than ever before. However, making an efficient photovoltaic module...

Lue lisää

Insulating glass spacers – all you wanted to know

Today, when energy efficiency is more important than ever, it’s a good time to speak about insulating glass spacers. In the same vein as the gas fill, glass spacers...

Lue lisää

Insulating glass product types

Strong, resilient, with perfect thermal and sound insulation properties, insulating glass has been used around the world in applications ranging from family homes...

Lue lisää