Vastuullinen työnantaja

Ammattitaitoinen, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on Glastonin menestymisen perusta. Glastonilla huolehdimme henkilöstömme ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä, ja tarjoamme henkilöstölle innostavan työympäristön, jossa heillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Noudatamme toimintaperiaatteidemme mukaisesti tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.

Glastonissa henkilöstön vaihtuvuus on pientä ja valtaosa työsuhteista ovat vakituisia.

 

Vuoden 2020 avaintiedot

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Glastonilla huolehdimme monipuolisesti henkilöstömme terveydestä, työkyvystä sekä turvallisuudesta, ja seuraamme aktiivisesti työturvallisuuden kehittymistä. Tavoitteemme on, että yhtäkään työtapaturmaa ei sattuisi. Työturvallisuuden jokapäiväisestä johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat yhtiön eri yksiköt paikallisen lainsäädännön puitteissa. Työturvallisuuskoulututukset pidetään ensisijaisesti yhtiön kokoonpano- ja tuotantoyksiköissä.

Kannustamme henkilöstöämme liikkumaan. Suomessa Glaston tarjoaa henkilöstölleen yhteisiä harrastusvuoroja ja liikuntaetuja. Saksassa henkilöstöllä on mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.

Palkitseminen

Pääsääntöisesti koko Glastonin henkilöstö on vuosipalkkiojärjestelmän piirissä ja sen lisäksi palkitsemisjärjestelmään kuuluu Glaston Way -palkinnot. Vuosipalkkio määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta, ja Glaston Way -rahapalkinnot jaetaan yrityksen arvojen mukaisista strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevista hyvistä työsuorituksista. Vuodesta 2014 lähtien yhtiössä on ollut käytössä konsernin avainhenkilöille suunnattu osakepohjainen kannustinjärjestelmä, joka on sidottu yhtiön taloudelliseen menestymiseen.

Vuosi 2020 lyhyesti

Vuonna 2020 Glastonin henkilöstön määrä laski 4 %, ja vuoden päättyessä glastonilaisia oli 764 (790). Henkilöstömäärän pieneneminen johtui muun muassa Kiinan toimintojen uudelleen järjestelyistä, loppuvuonna 2019 käytyjen yt-neuvottelujen jälkeisistä irtisanomisista sekä Bystronic glass -yrityskaupan jälkeen tehdyistä päällekkäisten toimintojen poistamisesta.

Vuoden päättyessä Glastonilla oli toimintaa 10 maassa, joista henkilöstömäärällä mitattuna kolme suurinta ovat Saksa, Suomi ja Kiina. Glastonissa henkilöstön vaihtuvuus on tavanomaista (Saksassa 10 %, Suomessa 8 % ja Sveitsissä 9 %) ja valtaosa työsuhteista on vakituisia. Henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta.

Yhtiön henkilöstöstä 83 % on miehiä ja 17 % naisia. Esihenkilöistä 15 % on naisia. Vuoden 2020 lopussa Glastonin hallituksessa on 7 miestä ja 1 nainen, yhtiön johtoryhmän jäsenistä 25 % oli naisia.

Koronapandemian levitessä keväällä 2020 Glastonissa ryhdyttiin ripeisiin toimiin työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tuotannossa työskentelevien turvallisuudesta huolehdittiin muun muassa kieltämällä vierailut tuotantotiloissa. Kaikki Glastonin asennusvalvojat kutsuttiin pois työkohteista nopealla aikataululla.

Jo varhaisessa vaiheessa käyttöön otettujen ennaltaehkäisevien toimenpiteiden, kuten etätyösuosituksen ja tiukan turvallisuusohjeistuksen ansiosta, pystyimme ylläpitämään kaikkia tuotantotoimintoja läpi vuoden, ja koronatartuntoja on ollut erittäin vähän henkilöstön keskuudessa.

Articles


Solar power – a new frontier for glass

A clean, safe and sustainable source of energy, solar continues to power the world at a faster pace than ever before. However, making an efficient photovoltaic module...

Lue lisää

Insulating glass spacers – all you wanted to know

Today, when energy efficiency is more important than ever, it’s a good time to speak about insulating glass spacers. In the same vein as the gas fill, glass spacers...

Lue lisää

Insulating glass product types

Strong, resilient, with perfect thermal and sound insulation properties, insulating glass has been used around the world in applications ranging from family homes...

Lue lisää