GLASTON OYJ ABP              OSAVUOSIKATSAUS     29.4.2019 klo 13.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net. 

KESKEISTÄ ENSIMMÄISELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ

 •  Saadut tilaukset olivat 22,9 (26,5, myydyt liiketoiminnot* huomioiden 25,5) miljoonaa euroa.  
 •  Liikevaihto oli 20,8 (24,8, myydyt liiketoiminnot huomioiden 23,7) miljoonaa euroa.
 •  Liiketulos oli -0,8 (0,9) miljoonaa euroa.  
 •  Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,1 (1,1) miljoonaa euroa eli 0,4 (4,4) % liikevaihdosta.
 •  Osakekohtainen tulos oli -0,029 (0,009) euroa.
 •  Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli -0,008 (0,013) euroa.  
 •  Liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 (-6,6) miljoonaa euroa.  

KATSAUSKAUDEN JA SEN JÄLKEISET KOHOKOHDAT

 •  25.1.2019 Glaston allekirjoitti sopimuksen sveitsiläis-saksalaisen, korkealuokkaisia koneita, järjestelmiä ja palveluita lasinjalostukseen maailmanlaajuisesti tarjoavan Bystronic glassin ostamisesta 68 miljoonan euron yritysarvolla. Vuonna 2018 Bystronic glassin liikevaihto oli 115,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulosmarginaali 5,7 %**. Yrityskauppa saatettiin loppuun 1.4.2019.
 •  26.2.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää yhdistämällä osakkeita suhteessa 5:1 (ns. käänteinen split). Kaupankäynti uudella osakemäärällä 38 726 627 alkoi 1.3.2019.
 • Maaliskuun lopussa Glaston allekirjoitti uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen, jota käytetään yrityskaupan rahoitukseen, Glastonin olemassa olevien lainojen uudelleenrahoitukseen ja yleisiin käyttöpääoma- ja takaustarpeisiin.
 •  Ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana Glastonin hallitus päätti laskea liikkeelle 7 407 405 uutta osaketta merkintähintaan 2,025 euroa suunnatussa osakeannissa yhtiön ankkuriomistajille. Suunnatusta osakeannista saadut tuotot, yhteensä 15 miljoonaa euroa, käytetään rahoittamaan osittain Bystronic glassin yritysostoa. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 9.4.2019.
 • Yritysoston loppuun saattamisen yhteydessä yhtiö teki muutoksia konsernin johtoryhmään, ja 1.4.2019 lähtien konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Arto Metsänen, COO ja integraatiojohtaja Sasu Koivumäki, Bystronic glassin liiketoiminnasta vastaava Burghard Schneider sekä 1.5.2019 lähtien Glaston Technologiesta vastaava Juha Liettyä. Päivi Lindqvist jatkaa yhtiön talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.


Glaston soveltaa uutta IFRS 16 -tuloutusstandardia täysin takautuvasti 1.1.2019 alkaen, ja siten osavuosikatsaus 1.1.–31.03.2019 raportoidaan vuoden 2018 vertailulukujen osalta sekä toteutuneiden että uuden standardin mukaisesti. Katsauksen taulukoissa esitetyt oikaistut vertailuluvut viittaavat IFRS 16 -oikaisuihin.  

* Glaston myi joulukuussa 2018 työkaluliiketoiminnan Italiassa ja Yhdysvalloissa.

** Bystronic glassin taloudelliset tiedot, jotka koostuvat Conzzeta AG:n tilinpäätökseen sisältyvistä Bystronic glassin segmenttitiedoista tilikaudellta 2018, on laadittu sveitsiläisen GAAP FER:n mukaisesti. Bystronic glassia koskevat taloudelliset tiedot on muunnettu euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin EUR/CHF -vaihtokurssin keskiarvoa jaksolla 1.1. –31.12.2018 (1,15491).

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2019
Bystronic glass konsolidoidaan osana Glaston Oyj Abp:ta 1.4.2019 lähtien, ja sen seurauksena Glastonilla tulee olemaan kaksi raportointisegmenttiä: Glaston ja Bystronic glass. Yhtiö arvioi yrityskaupan olevan luonteeltaan tulosta parantava, myös vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen osalta verrattuna tilanteeseen ilman yrityskauppaa. Yhtiön tilinpäätöstiedotteen 12.2.2019 mukaisesti Yhtiö tulee antamaan tietoa konsernin koko vuoden 2019 näkymistä myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi Glaston suunnittelee julkaisevansa Glastonin ja Bystronic glassin tilintarkastamattomia yhdistettyjä taloustietoja vuodelta 2018 ja ensimmäiseltä neljännekseltä 2019 viimeistään suunnitellun merkintäoikeusannin yhteydessä, jonka odotetaan alkavan vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana.  

Osa Glastonin (ilman Bystronic glassia) vuoden 2018 lopussa saaduista tilauksista toimitetaan vuoden toisella puoliskolla, siirtäen liikevaihtoa ja liiketulosta normaalia myöhemmäksi.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes on ollut Glastonille Bystronic glass -yritysoston ansiosta historiallinen. Yritysoston myötä täydennämme tarjontaamme merkittävästi, ja pystymme tarjoamaan tuotteita arkkitehtuuri- ja ajoneuvoteollisuuden asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti. Siirrymme aivan uuteen kokoluokkaan, mikä tuo meille skaalaetua ja mahdollisuuksia kehittää toimintaamme asiakkaidemme hyväksi. Asiakkaat ovat ottaneet uutiset yrityskaupasta erittäin hyvin vastaan ja odottavat innolla uusia ja laajempia käytännön yhteistyömahdollisuuksia.

Kuten vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteessamme ennakoimme, ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos olivat alhaiset. Tämä johtui ensisijaisesti viime vuoden kolmannen ja neljännen neljänneksen alkupuolen uusien tilauksien alhaisesta määrästä, mutta myös muun muassa koko Eurooppaan heijastuneista pitkittyneistä Brexit-neuvotteluista ja muista epävarmuustekijöistä, joiden seurauksena ensimmäinen neljännes oli hieman odotettua hiljaisempi. Liikevaihtomme laski vertailukelpoisesti 12 % ja vertailukelpoinen liiketulos oli alhainen. Myös saadut tilaukset laskivat hieman edellisvuodesta heijastaen loppuvuoden 2018 vilkasta tilausaktiviteettia. Strategiassamme panostamme huoltoliiketoimintaamme, ja olen erityisen tyytyväinen siihen, miten lämpökäsittelykoneidemme huoltopalvelut kehittyivät ensimmäisellä neljänneksellä. Saadut tilaukset, liikevaihto ja huoltotoiminnan kannattavuus paranivat katsauskaudella.

Myös Emerging Technologies -yksikössä aktiviteetti on lisääntynyt alkuvuonna, ja käymme neuvotteluja useasta mielenkiintoisesta projektista sekä Aasiassa että Yhdysvalloissa. Alkuvuoden aikana kaksi arvoltaan pientä, mutta strategisesti merkittävää projektia konkretisoituivat tilauksiksi. Tilaukset ovat Emerging Technologies -yksikön ensimmäiset tilaukset ajoneuvo- ja ilmailuteollisuuden asiakkailta.

Bystronic-kaupan muodollisuudet on tehty ja kaikki viranomaisluvat saatu, ja voimme nyt aloittaa integraation toteuttamisen. Integraatiotyössämme keskitymme ensisijaisesti myynti- ja huoltotoimintojemme tehokkaaseen yhteensaattamiseen samalla huolehtien siitä, että saavutamme kustannussynergiamme asetetussa aikataulussa. Pro forma -lukujen työstäminen on täydessä vauhdissa, ja tulemme julkaisemaan päivitetyn strategian ja taloudelliset tavoitteemme mahdollisimman pian.”

AVAINLUVUT  oikaistu  oikaistu
1–3/ 2019 1–3/ 2018 1–12 /2018
Saadut tilaukset, milj. euroa 22,9 26,5 107,6
Tilauskanta, milj. euroa 42,8 36,0 38,2
Liikevaihto, milj. euroa 20,8 24,8 101,1
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 1,3 2,3 10,5
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 6,2 9,3 10,4
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -0,8 0,9 3,8
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 0,1 1,1 5,7
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 0,4 4,4 5,6
Kauden voitto/tappio, milj. euroa -1,1 0,3 1,9
Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000)* 38 569 38 569 38 569
Osakekohtainen tulos, EUR* -0,029 0,009 0,054
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, EUR -0,008   0,013 0,101
Pääomanpalautus/osake, euroa - - 0,030*
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 1,8 -6,6 -0,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -4,7 6,3 6,5
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi - 3,4 6,6 9,6
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 0,8 0,3 2,0
Omavaraisuusaste, % 55,1 42,9 44,4
Velkaantumisaste, % 38,6 62,9 59,8

* 1.3.2019 toteutettiin osakkeen käänteinen split. Vertailukauden osakemäärä ja osakekurssi sekä näistä lasketut tunnusluvut on oikaistu vastaavasti.TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 29.4.2019 klo 14.30 yhtiön tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, Helsinki.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500

GLASTON OYJ ABP
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net


Array:

» Release