Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta.

Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen maksupäivä on 23.4.2021.

Kaikki yhtiökokouksen päätökset löytyvät täältä.

Tallenne yhtiökokouksen jälkeisestä virtuaalisesta osakkeenomistajien tilaisuudesta,   jossa toimitusjohtaja Anders Dahlblom esitti englanninkielisen tervehdyksensä on saatavilla tästä.