Glaston Oyj Abp               Pörssitiedote                                   1.4.2019 klo 15.40

Glaston Oyj Abp:n (”Glaston” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2019 antaman valtuutuksen perusteella noin 15 miljoonan euron suunnatusta osakeannista (”Suunnattu osakeanti”). Suunnatusta osakeannista saatavat tuotot käytetään rahoittamaan osittain sveitsiläs-saksalaisen Bystronic Maschinen AG:n, Bystronic Lenhardt GmbH:n ja niiden tytäryhtiöiden (”Bystronic glass”) yritysostoa Conzzeta AG:lta ja Conzzeta Holding Deutschland AG:lta 68 miljoonan euron yritysarvolla (”Yritysosto”). Yritysosto julkistettiin 25.1.2019, ja se on toteutettu tänään, kuten aikaisemmin tänään on julkistettu.

Hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen yhteensä 7.407.405 uutta osaketta AC Invest Eight B.V.:lle, Hymy Lahtinen Oy:lle, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle (”Ankkuriosakkeenomistajat”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Suunnatulla osakeannilla. Osakkeiden lukumäärä edustaa noin 19,1 prosenttia kaikista Glastonin osakkeista välittömästi ennen Suunnatun osakeannin toteutumista. Yhtiö tulee hakemaan Suunnatussa osakeannissa merkittyjen osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Uudet osakkeet tulevat oikeuttamaan mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Glastonissa siitä alkaen, kun ne ovat rekisteröity Suomen kaupparekisteriin ja merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Suunnatussa osakeannissa merkityt osakkeet tullaan rekisteröimään Suomen kaupparekisteriin viimeistään arviolta 9.4.2019.

Osakekohtainen merkintähinta oli noin 2,025 euroa ja se perustui Glastonin osakkeen vaihdolla painotettujen päätöskurssien keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi 25.1.2019 tapahtunutta Yrityskaupan julkistamista edeltävän viiden kaupankäyntipäivän ajalta mukautettuna 1.3.2019 rekisteröidyllä osakkeiden yhdistämisellä. Uusien osakkeiden merkintähinta tullaan kirjaamaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Lisäksi Yhtiön ja Evli Awards Management Oy:n (“Evli”) välillä tehdyn vanhan järjestelyn nojalla Evlillä on hallussaan 157.716 osaketta, jotka sekä taloudellisesti että osakkeenomistajien oikeuksien näkökulmasta on katsottu Yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi. Mainittu järjestely on lopetettu ja sen myötä Evlin hallussa olevista osakkeista on tullut tarpeettomia. Evlin hyväksynnän perusteella Glastonin hallitus on päättänyt mitätöidä osakeyhtiölain (624/2006, muutettuna) 15 luvun 12 pykälän mukaisesti 157.716 Evlin arvo-osuustilille rekisteröityä Yhtiön osaketta. Osakkeiden mitätöinti ei vaikuta Glastonin tulokseen, kassavirtaan tai pääomaan. Osakkeiden mitätöinti tullaan rekisteröimään kaupparekisteriin viimeistään arviolta 9.4.2019.

Suunnatussa osakeannissa annettavien 7.407.405 uuden osakkeen rekisteröinnin ja Evlin hallussa olevien 157.716 osakkeen mitätöinnin jälkeen Glastonin osakkeiden uusi kokonaismäärä tulee olemaan 45.976.316.

Helsinki, 1.4.2019

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070

Glaston lyhyesti
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net